Beboermøder

Der afholdes jævnligt beboermøder (mindst 8 gange årligt), hvor beboerne i fællesskab har mulighed for at drøfte aktuelle emner. Der deltager personale i møderne.

Koncept for bruger- og pårørende samarbejdet indenfor psykiatriområdet 

Der er udarbejdet et samlet koncept for bruger- og pårørende samarbejdet indenfor psykiatriområdet. Læs mere om konceptet her.

Sidst opdateret: 28.06.2019